MenuO kancelariiZespół KancelariiOfertaZadaj pytanieHonorariumKontakt

Oferta

Zdjęcie

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu:
 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa rodzinnego
 • oraz prawa prywatnego międzynarodowego

Kancelaria świadczy także usługi z zakresu prawa administracyjnego i karnego.

Świadczona pomoc prawna obejmuje nie tylko udział w postępowaniu sądowym, ale również opracowywanie opinii prawnych, doradztwo, udział w negocjacjach, w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym oraz polubownym.

Kancelaria oprócz udzielania pomocy prawnej klientom indywidualnym prowadzi także obsługę prawną przedsiębiorców bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W dotychczasowej praktyce prowadzone sprawy najczęściej dotyczyły:
 • uznania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych,
 • z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenie o zachowek, roszczenie o wykonanie zapisu,
 • z zakresu prawa rodzinnego: rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne (w obrocie krajowym i zagranicznym), zniesienie wspólności majątkowej, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • z zakresu prawa osobowego: sprawy dotyczące nazwiska, sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • z zakresu prawa rzeczowego: zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, zasiedzenie,
 • z zakresu prawa zobowiązań: umowy prawa cywilnego, sądowe dochodzenie należności,
 • z zakresu prawa gospodarczego: przekształcanie formy działalności gospodarczej, sprawy z zakresu własności przemysłowej.