MenuO kancelariiZespół KancelariiOfertaZadaj pytanieHonorariumKontakt

Honorarium

Zdjęcie

Wysokość honorarium ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia według jednego z systemów:
  1. System godzinowy - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia
  2. System ryczałtowy - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia
  3. System ryczałtowo - godzinowy - istnieje ryczałtowa stawka za ustaloną liczbę godzin, po przekroczeniu limitu godzin występuje preferencyjna stawka za godzinę

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:
  1. Rodzaju zlecenia
  2. Terminu jego wykonania
  3. Wartości przedmiotu sprawy
  4. Nakładu pracy